Wat we doen

We hebben veel kennis en ervaring in het managen en begeleiden van projecten die iets doen aan de verbetering van bedrijfsprocessen en/of bedrijfsinformatie. Die kennis gebruiken we als klankbord voor bedrijven, organisaties, directies, projectmanagers en projectmedewerkers. Daarmee verkleinen we de risico’s die bedrijven lopen bij het implementeren van veranderingen. En vergroten we de kans op succes.

We doen dit in alle fasen van het project: van de eerste schetsen van een nieuw applicatielandschap tot aan het organisatieherstel na de implementatie.  We doen dit vanuit een businessperspectief: dus niet vanuit een IT-perspectief. We zijn daardoor een waardevolle gesprekspartner voor directie, business-managers en IT-ers.

services