Miles zonder problemen

Veel leasemaatschappijen en financial-services gebruiken Sofico Miles als software voor contract management, service delivery en accounting. Helaas is het implementeren en uitnutten van deze software geen sinecure: configuratie, vertalen van behoeften in oplossingen, communicatie en projectaanpak zijn achilleshielen van dit product.

Veel implementaties verlopen moeizaam: budgetten worden overschreden, planningen lopen uit en de kwaliteit blijft achter. De Sofico ‘agile’ aanpak biedt helaas vaak geen oplossing.

En toch is het niet zo moeilijk Miles effectief en eenvoudig te implementeren. Daarvoor is ‘out-of-the-box’ denken nodig. Daar help ik bij. Bij het ontwerpen van het project, bij het coachen van het project door de fasen heen en bij de implementatie zelf. Tot een tevreden organisatie optimaal gebruik maakt van het product Miles.

Voorbeeld: een implementatie bij een internationaal financieel dienstverlener die volgens mijn methode ‘worst-case’ zo’n 18 maanden zou duren, duurt met de ‘eigen’ aanpak inmiddels 4 jaar en de kwaliteit is geen criterium meer voor implementatie.