Implementation Survival Toolkit

De implementatie van nieuwe processen en systemen bij autolease- en financiering aanbieders verloopt veelal moeizaam.

Tijdens projecten verschuift de focus van opleverkwaliteit/doel naar tijd en geld. Daardoor staat voorbereiding van de implementatie steeds meer onder druk. In plaats van een soepele invoering ontstaat er een hectische, moeizame periode (de ‘stabilisatie’) met consequenties voor klanten, medewerkers en leveranciers.

De stabilisatie wordt vaak gezien als een taak van het businessmanagement, echter: die zijn daar niet toe uitgerust, worden onvoldoende voorbereid, hebben daarmee geen ervaring.

Ik heb, specifiek voor autolease/finance, een toolkit ontwikkeld voor een zo effectief mogelijke stabilisatie.

50% van de doelen van het project wordt geheel of gedeeltelijk teniet gedaan rond gó-live!

Door een projectaanpak die is afgestemd op de realisatie van producten, en niet op de implementatie ervan, ontstaan de problemen vanzelf. Door onvoldoende organisatie van de stabilisatie wordt het effect nog verder versterkt.

De toolkit houdt rekening met:

  • Problemen die ontstaan vóór go-live in de projectorganisatie
  • Problemen die ontstaan vóór go-live in de business
  • Kwaliteit van oplevering en inproduktiename
  • De implementatie zelf: de ‘go-live’.

Hoe eerder, hoe beter: des te eerder het aspect ‘implementatie/stabilisati’e wordt ingebracht in het project, des te meer aanloopproblemen kunnen worden voorkomen.

75% van de langdurige problemen ontstaan tijdens de stabilisatie

Door een goede organisatie van de stabilisatie kan voorkomen worden dat op basis van problemen, aannames en operationele druk beslissingen worden genomen die nieuwe problemen (vaak langere termijn) veroorzaken.

De toolkit houdt rekening met:

  • De implementatie zelf: de organisatie
  • De implementatie zelf: de leverancier(s)
  • Problemen die ontstaan ná go-live in de projectorganisatie
  • Problemen die ontstaan ná go-live in de business

Ook tijdens de stabilisatie kan nog worden ingegrepen: beter ten halve gestructureerd, dan ten hele doorgemodderd.