Portfolio voor resultaat

Bedrijven – van klein tot groot – besteden veel, heel veel, geld aan projecten om processen en/of ICT te verbeteren. Deze projecten worden gemotiveerd door begrippen als efficiëntie, klantenbinding en innovatie. Maar wordt dit doel gehaald? Of wordt het project binnen budget en tijdspanne afgerond, maar het oorspronkelijke doel niet gehaald? Helaas is dat laatste vaak het geval.

Het gevolg: complexe applicatielandschappen, chaotische transities, continue hectiek en nauwelijks gebruikte klant-apps.

Ik hou me bezig met het bereiken van het doel. Door applicatielandschappen te optimaliseren (vereenvoudigen), transities te beheersen, projecten te begeleiden, en soms zelfs door apps te leveren. Open, hands-on, direct, gedreven, op maat, ontzorgend.

Getting-It-Done

Een volledige set methoden om projecten (proces/ICT) te coachen, te begeleiden, te boosten of interventies te doen. Vanuit een business perspectief. Project stagneert, twijfels over kwaliteit van oplevering, loopt uit budget, loopt uit tijd?

Applicatielandschappen in kaart brengen, beoordelen, verbeteren en vereenvoudigen. Wijzigingen voorstellen, organiseren (programma-management), en realiseren.

De ‘Implementation Survival Toolit’is een volledige set methoden om te voorkomen dat na de implementatie problemen ontstaan. Er voor te zorgen dat die fase (de stabilisatiefase) zo effectief en beheerst mogelijk wordt doorlopen. Kan ook gebruikt worden om na implementatie problemen aan te pakken die tijdens (of voor) die implementatie zijn ontstaan.

Dit alles wordt geleverd on-site of remote. In dat laatste geval wordt de begeleiding via moderne communicatietools gedaan, waardoor interne hectiek zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Road-to-Mobility

Helpt mobiliteitsbedrijven (inclusief leasemaatschappijen) om de stap van autoprovider naar mobiliteitsregisseur te maken. Begeleidt de veranderingen in processen en ICT. Implementeert (en eventueel: realiseert) hulpmiddelen en processen. Wordt geleverd als project, coaching, traject of serie workshops. Of: als kennisbank. Zie Road-to-Mobility.

Connect-Share-Do

Wilt u, als bedrijf, uw klanten echt een app aanbieden om ze aan uw bedrijf te binden? Dus hetzelfde doen als uw concurrent? Of wilt u zichzelf aan uw klant verbinden door optimaal aan de processen van uw klant aan te sluiten? En de klant de mogelijkheid te geven zijn processen zó in te richten dat dat voor uw klant optimaal is – en daarop aan te sluiten? Connect-Share-Do is een app die u aan uw klanten ter beschikking stelt om zijn processen te organiseren – en uzelf daarop aan te sluiten! Zie Connect-Share-Do.